Cele i założenia
rdn logotyp youtubetwitterfacebook

JEST NAS 4,7 mln NIEOBECNYCH − ZMIEŃMY TO RAZEM w 10 KROKACH


„Razem Dla Niepełnosprawnych”, poprzez udział w życiu publicznym, będzie zmierzać
do osiągnięcia następujących celów:

 

1. Ochrona i popularyzacja praw osób niepełnosprawnych zapisanych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.


2. Ograniczenie nierówności społecznych i ekonomicznych do poziomu gwarantującego każdej osobie niepełnosprawnej realizację indywidualnych planów życiowych.


3. Zniesienia wszelkich barier ograniczających możliwości awansu społecznego i wszechstronnej aktywności zawodowej, kulturalnej oraz naukowej osób niepełnosprawnych.


4. Zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków dla rozwoju materialnego, w tym poprzez zaangażowanie państwa w tworzenie korzystnych rozwiązań sprzyjających aktywności zawodowej i aktywnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

5. Przygotowanie międzyresortowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, od urodzenia po godną starość, uwzględniającego potrzeby wszystkich grup niepełnosprawnych na przestrzeni ich całego życia.


6. Godne i niezależne życie niepełnosprawnych.


7. Prymat wsparcia osoby niepełnosprawnej w środowisku rodzinnym i lokalnym przed pomocą instytucjonalną.


8. Zapewnienie aktywności życiowej osobom z niepełnosprawnością zależną oraz aktywności zawodową i społeczną osób, które mogą pracować.


9. Zapewnienie dostępu do edukacji oraz poszerzania zdobytej już wiedzy.


10. Wypracowanie systemu rozwiązań legislacyjnych zgodnych z potrzebami ON.

 

 

 

Komu i czemu ma służyć nasze działanie:


„Razem Dla Niepełnosprawnych” nie jest w swoim założeniu partią roszczeń ani radykalnych działań. Zasadą przyświecającą naszemu ugrupowaniu jest szeroko pojęty racjonalizm. Racjonalizm rozumiemy, jako działania z uwzględnieniem potrzeb w pełni skorelowanych z możliwościami dla wszystkich (naprawdę wszystkich) zainteresowanych stron.


RDN powołuje się, aby wyjść na przeciw najistotniejszym problemom osób niepełnosprawnych w najlepiej pojętym ich interesie, jak i interesie całego społeczeństwa.


Niepełnosprawni, dynamicznie uaktywniani zawodowo, będą niewątpliwie coraz bardziej liczącą się grupą społeczną. Zamiast być tylko odbiorcami pomocy, stawać się będą w coraz większym stopniu płatnikami podatków i tym samym będą znacząco wspierać ogólny budżet państwa. W dłuższej perspektywie, w miarę postępów reform państwa oraz poprzez masowe płacenie danin publicznych fiskusowi, niepełnosprawni mogą stać się beneficjentami nie tylko własnej grupy społecznej. Założyciele spodziewają się powstania silnej i zjednoczonej organizacji, która artykułowałaby podstawowe potrzeby niepełnosprawnych, ale nade wszystko sama kreowałaby optymalne rozwiązania w interesie ogólnonarodowym.


Skuteczne rozwiązania oznaczają szeroką reformację prawa, gdyż często skomplikowane przepisy są motorem stagnacji. Wymaga ona określonych nakładów pieniężnych dlatego najpierw należy mieć realistyczną koncepcję zmian. Zmiany te wymagają ogromnej pracy koncepcyjnej, gdyż różne niepełnosprawności potrzebują zdywersyfikowanego podejścia. Aby skutecznie rozwiązywać problemy niepełnosprawnych należy równocześnie minimalizować znane i dotkliwe ”niesprawności” polskiego prawa i systemów zarządzania państwem. Warto podkreślić, że inne kraje przetarły już szlaki, a więc nie wszystko trzeba wymyślać od podstaw. W niektórych przypadkach obce rozwiązania trzeba tylko dostosować do polskich realiów i temu właśnie ma służyć nasza nowa partia.


Reasumując, RDN została powołana w celu kreowania nowej rzeczywistości, która otacza osoby niepełnosprawne. Aby zrealizować ten cel potrzebuje ludzi światłych oraz gotowych poświęcić swój czas i wiedzę by tę rzeczywistość konsekwentnie zmieniać.

 

dołącz do rdn

 

 

 

statut